درباره ما

دیدگاه مجموعه ما بر این است که مخاطبین و مراجعین به ما با توجه به بازار هدف خود قصد در اعلان حضور موفق و تبلیغات مطابق الگوهای روز و تثبیت موقعیت خود در آن جایگاه را دارند. این مهم ما را برآن داشته تا با کنار هم قرار دادن سه تخصص اصلی ( طراحی گرافیک، طراحی وب و طراحی صنعتی) در این حوزه، خود برای ارائه خدمات موثر، کارآمد و یکپارچه همگام با دانش روز در این عرصه به مشتریان آماده سازیم.

ماموریت ما آنالیز وتحقیقات صحیح، ایجاد روند مناسب و ارائه خدمات طراحی و تولید ملزومات هر یک از پروژه‌هایی است که به ما سپرده می‌شود. ما باور داریم هر پروژه چنانچه این مسیر را بطور صحیح و در زمان مناسب خود طی کند درصد برد بیشتری در رسیدن به هدف خواهد داشت.

هدف ما برقراری ارتباط صحیح با نیازها و سفارشات مشتریان خود و همراهی با آنان تا رسیدن به طرح‌ها و ابزارهایی است که در مسیر کسب و یا ارتقاء برند، اطلاع رسانی وتبلیغات صحیح و پرتوان به مخاطبین بازار هدفشان باید آماده گردد.

این استودیو با بهره‌گیری از دانش روز طراحی، استفاده از نرم‌افزارهای حرفه‌ای، جمع‌آوری آرشیو جامع از منابع طراحی و تولید آماده انجام پروژه‌های سفارش شده می‌باشد.

[پل رويا استعاره اي از تعریف یک هدف و رسیدن به آن هدف است.]