راه های اطلاع رسانی و تبلیغات

راه های اطلاع رسانی و تبلیغاتی الگوی ثابت و قانون تدوین شده نیست، و همواره با رشد فرهنگی جوامع، پیشرفت علوم و تکنولوژی مسیر تازه‌ای برای آن باز میشود، به عنوان مثال در دهه اخیر فراگیری اینترنت و ایجاد تارنماهای اجتماعی مانند فیس بوک شاهد روش تازه ای از این مهم هستیم.در میان مسیرهای اطلاع رسانی  و تبلیغات میتوان به هشت راه کلی که در بین شرکتها و موسسات رایج است اشاره کرد.

مطبوعاتی

• روزنامه • مجلات • کتاب • آگهی نامه

رسانه های تصویری

• تلوزیون • رادیو • ماهواره • سینما

جشنواره ، کنفرانس و سمینارِ

نمایشگاه

تبلیغات محیطی

• فرودگاه • مترو • راه آهن • استادیوم های ورزشی • جشنواره ها • بیل برد • استند های تبلیغی

پروموشن تبلیغی

پایگاه های ارتباطات اجتماعی

   Facebook  Twiter  +google Linkedin 

هدایای تبلیغی