نشان هویت سازمانی … Corporate identity design

نشان هویت سازمانی را باید ایگونه تعریف کرد؛ مجموعه قوانین و نمادهایی است سیستماتیک، که یک شرکت و یا سازمان را شناسایی و معرفی خواهد کرد.

می توان اشاره کرد نشان هویت سازمانی است که موقعیت، قدرت و توانمندی یک شرکت و یا سازمان را برای مخاطب بیان می‌کند.

طراحی هویت سازمانی  در برقراری ارتباط، منحصر به فرد نشان دادن موقعیت یک شرکت و یا سازمان کمک می‌کند، نفوذ به تصمیم گیری در بهره‌گیری از خدمات و یا تولیدات یک سازمان و شرکت و همچینین ایجاد اعتماد در مخاطبین از دیگر خصوصیات ایجاد هویت سازمانی است.

 هرروزه صدها روش برای برقراری ارتباط با مخاطبین وجود دارد مانند تبلیغات روزنامه، بیل برد ، وب سایت ، پست الکترونیک ، پیام‌های کوتاه و …اما اثر گذاری اینها وسعت کمی خواهد داشت مگر اینکه بر پایه یک پروسه هدفمند مانند هویت سازمانی صورت گیرد.

طراحی نشان هویت سازمانی ایجاد یک سیستم هدفمند است از ابزارهایی که کمک می کنند به هر شرکت و یا سازمان تا پیامی روشن و اثرگذار برای مخاطب خود ایجاد کند.

در معرض قرار گرفتن نشان سازمانی به طور مکرر سبب آن است که مشتری به خود این باور را بدهد تا با آن سازمان و یا شرکت ارتباط برقرار کند.

نشان هویت سازمانی ایجاد یک ارزش به حساب می‌آید.