پروسه گرافیک استودیو طراحی پل رویا

استودیو طراحی پل رویا با بررسی اطلاعات داده شده و آشنایی با راهکارهای تولید محصولات گرافیکی، بر اساس یک پروسه هوشمند آماده ارائه خدمات گرافیکی است.

پروسه گرافیک

پروسه گرافیک:

 • برنامه ریزی
 • طراحی
 • مدیریت تولید

 

برنامه ریزی

 • تعیین هدف پروژه
 • شناسایی گروه مخاطب
 • انتخاب متریال، ابزار و تکنولوژی طرح
 • ارائه طرح مفهومی
 • تعیین بودجه

طراحی

 • ارائه اتود‌های اولیه
 • انتخاب طرح
 • اجرای طرح
 • تصویر سازی
 • آماده سازی طرح
  • انتخاب متن و تصاویر
  • بهینه سازی تصاویر
  • بررسی تکنیکی تولید
 • کنترل طرح

مدیریت تولید

پیش از چاپ: طراحی قالب، فرم بندی، لیتوگرافی، تهیه متریال
چاپ: نظارت فنی چاپ، انواع چاپ
پس از چاپ: کوتینگ، صحافی، بسته بندی، ارسال، بایگانی نمونه چاپ، نگهداری پلیت، بایگانی نمونه نهایی و اسناد پروژه