چند مطلب مهم درباره اطلاع رسانی و تبلیغات

  •  بودجه تعيين شده برای اطلاع رسانی و تبلیغات براساس يک برنامه صحیح، هزينه نيست بلکه سرمايه گذاري است.
  • اسرار بر سلايق شخصي در اين روند سبب اصطکاک و موجب اتلاف سرمايه است.
  • هر محصول و خدمات قبل و تا بعد از ورود به بازار احتياج به حمايت دارد.
  • تمام هدف از اين برنامه  در درجه اول برقراري ارتباط با مخاطب و سپس ترغيب او به خريد است.
  • اهداف هر برنامه در مرحله اول يک تئوري است که بايد براي اثبات درستي و نادرستي آن، به طور دقيق در تمام مراحل ارزيابي و بررسي گردد.
  • برنامه اطلاع رسانی و تبلیغات مي‌بايست هم براي کوتاه مدت و هم بلند مدت تعيين گردد.
  • تعامل بين موسسین، واحدهای فروش، بازرگاني و تبليغات سبب ايجاد راندمان صحيح در اين امر مي‌باشد.

کاتالوگ | بروشور | طراحی لوگو | طراحی سایت