خدمات طراحی صنعتی

عوامل شکل دهنده هر محصول عبارتند از نیاز بازار ، محیط استفاده ، تکنولوژی و مدیریت طراحی. این عوامل به همراه ورود به موقع یک محصول با مشخصات حساب شده به بازار، تضمین کننده موفقیت یک طرح در عرصه رقابت خواهد بود.
تیم طراحی با بهره گیری از تخصص خود عوامل تاثیرگذار در کیفیت طرح را تحت یک پروسه سیستماتیک استخراج کرده و با تلفیق خلاقانه داده های عملکردی و فنی با شاخصه های زیبایی شناسی ویژگیهای ماهیت یک طرح یا محصول را بر پایه اطلاعات ارائه مینماید. به عبارت دیگر تیم طراحی تبدیل کننده داده های اولیه به اطلاعات نهایی در رقابت یک طرح یا محصول عینی میباشد.

خدمات طراحی صنعتی:

  • مشاوره پروژه‌هاى طراحی صنعتى
  • تحقیقات طراحی
  • طراحی و پروتوتایپ محصول


زمینه‌های طراحی:

  • محصولات خانگی
  • ملزومات طراحی داخلی
  • Interface
  • تجهیزات پزشکی
  • تجهیزات الکترونیکی
  • محصولات مصرفی
  • بسته بندى