بروشور

بروشور مجموعه‌هاى از اطلاعات يا توضيحات درباره‌ى يك شركت، يك محصول و يا خدمات است كه مىتواند از دو تا هر تعداد صفحه باشد. معمولا يك بروشور به صورت يكپارچه (جلد و صفحات داخلى) توسط يك طراح، طراحى و اجرا مىشود.

آرمه نو

آرمه نو

آرمه‌نو

آرمه‌نو