دفترچه راهنما چیست؟

دفترچه راهنما به مجموعه اطلاعات توضیحى درباره‌ى یك كالا و یا توضیح چگونگى كاركرد یك محصول اطلاق مىشود. طراحى و اجراى دفترچه‌ى راهنما معمولا یكپارچه و توسط یك طراح انجام مىشود. ممكن است مجموعه محصولات یك شركت با دفترچه راهنماهایى با جلدهاى یكسان و صفحه‌هاى داخلى گوناگون طراحى شوند.