طراحی گرافیک چیست؟

تعریف طراحی گرافیک

طراحی گرافیک، پروسه خلاقانه ای است که از هنر و تکنولوژی بهره می برد، این عمل از راه آنالیز و تفسیر نیازهای هر مجموعه و به منظور دستیابی به اهداف ارتباطی و استراتژی بازار هدف صورت می گیرد.

تعریف طراح گرافیک

طراح گرافیک، طرح و محصولاتی که هر کدام پیامی به مخاطب می رساند را خلق و مدیریت می کند.