خدمات گرافیک خدمات طراحی گرافیک

خدمات گرافیک گرافيک در کوتاه کردن کلام ، سرعت در انتقال مفهوم و جذابيت معني پيدا ميکند. يک طرح گرافيکي بايد پاسخگوي نشان هويت يک مجموعه با توجه به استراتژي بازار هدف و نوع هدف تعيين شده باشد. اين پاسخ حاصل تعامل بين اطلاعات داده شده به طراح و روند بررسي و طراحي براي آن اطلاعات توسط گرافيک ميباشد. بايد گفت در عصر حاضر گرافيک يک صنعت طراحي محسوب مي شود که بايد يک متخصص با توجه به پروسه و برنامه ريزي نوع طرح نسبت به آن اقدام نمايد. استودیو طراحی پل رویا آماده ارائه و انجام امور زیر می‌باشد:

 • مشاوره تبلیغات
 • مديريت پروژه
 • کارگرداني هنري
 • طراحی نشان هویت سازمانی (برند)
 • طراحی و تولید کلیه ابزارهای گرافیک (برند)
 • طراحی و تدوین استاندارد گرافیک(GSM)
 • طراحی و تولید بسته‌بندی و لیبل‌های بسته‌بندی
 • خدمات پیش ازچاپ، چاپ و پس از چاپ
 • برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی
 • تهیه و تولید رپورتاژ آگهی تبلیغاتی
 • تهیه و تولید مارکت تولزهای تبلیغاتی
 • تهیه و ارائه هدایای تبلیغاتی
 • عکاسي صنعتی

نمونه کارهای گرافیک