خدمات گرافیک خدمات طراحی گرافیک

خدمات گرافیک
گرافیک در کوتاه کردن کلام ، سرعت در انتقال مفهوم و جذابیت معنی پیدا میکند. یک طرح گرافیکی باید پاسخگوی نشان هویت یک مجموعه با توجه به استراتژی بازار هدف و نوع هدف تعیین شده باشد. این پاسخ حاصل تعامل بین اطلاعات داده شده به طراح و روند بررسی و طراحی برای آن اطلاعات توسط گرافیک میباشد. باید گفت در عصر حاضر گرافیک یک صنعت طراحی محسوب می شود که باید یک متخصص با توجه به پروسه و برنامه ریزی نوع طرح نسبت به آن اقدام نماید. استودیو طراحی پل رویا آماده ارائه و انجام امور زیر می‌باشد:

 • مشاوره تبلیغات
 • مدیریت پروژه
 • کارگردانی هنری
 • طراحی نشان هویت سازمانی (برند)
 • طراحی و تولید کلیه ابزارهای گرافیک (برند)
 • طراحی و تدوین استاندارد گرافیک(GSM)
 • طراحی و تولید بسته‌بندی و لیبل‌های بسته‌بندی
 • خدمات پیش ازچاپ، چاپ و پس از چاپ
 • برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی
 • تهیه و تولید رپورتاژ آگهی تبلیغاتی
 • تهیه و تولید مارکت تولزهای تبلیغاتی
 • تهیه و ارائه هدایای تبلیغاتی
 • عکاسی صنعتی

نمونه کارهای گرافیک